Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-04-08 14:01

Förändringar väntas angående lärarexamen


Efter att brister har upptäckts i regelverket kring lärarexamen och den nya lärarlegitimationen vidtar nu regeringen åtgärder.

Den 1 juli i år införs den nya lärarlegitimationen i svenska skolan. Det innebär problem för många redan yrkesverksamma lärare som saknar delar av sin utbildning eller som inte tagit ut sin examen. Nu föreslår Utbildningsdepartementet förbättringar som innebär generösare regler och bland annat öppnar upp möjligheten att ta ut en lärarexamen för den som läst klart en äldre lärarutbildning. Förslaget innebär också nya möjligheter för yrkesverksamma lärare som inte avslutat sin lärarutbildning att komplettera utbildning och få ut en lärarexamen.

Förslaget välkomnas bland personalen på Högskolan i Borås. Lars-Erik Olsson, prefekt på institutionen för pedagogik menar att högskolan måste ha en pragmatisk inställning. Enligt Lars-Erik Olsson är det självklart att nya regelverk och direktiv som orsakar problem för studenterna måste hanteras. 
–Jag har en enkel idé som utgår från att vi på alla sätt ska hjälpa våra studenter att lösa och hantera de olikheter som finns mellan olika typer av lärarexamina och mellan lärarexamina och legitimationskrav.

Paulin Nande