Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-04-12 10:56

Historisk spikning av avhandling


Mikael Gunnarssons avhandling ”Classification along Genre Dimensions: Exploring a Multidisciplinary Problem” offentliggjordes den 8 april då den spikades upp vid högskolans bibliotek. I samband med avhandlingens disputation kommer Högskolan i Borås för första gången utfärda en doktorsexamen.

Via ett samarbete med Göteborgs universitet har Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan i Borås kunnat bedriva forskarutbildning under flera års tid. Det var dock inte förrän 2010 som Högskoleverket beviljade institutionen examensrättigheter. Nu, ett år senare, är det snart dags för Högskolan i Borås att utfärda sin allra första examen på forskarnivå. Som ett första steg mot disputationen den 29 april hölls i fredags en traditionsenlig spikningsceremoni vid högskolans bibliotek.

Avhandlingens huvudsyfte är bidra med kunskap kring hur man lätt hittar bland en stor samling texter, berättar Mikael Gunnarsson. Han har för detta syfte utforskat begreppet genre utifrån hur det används i samband med klassifikation.
 -Forskningen ska visa på vilken klassifikation som fungerar bäst utifrån det sammanhang som texterna tillhör. Klassifikation sker i regel via innehåll men jag har även tittat närmare på klassifikation av texternas användning och syfte, förklarar Mikael Gunnarsson.

Två olika forskningsgrenar

Mikael Gunnarsson förtydligar att det finns två forskningsgrenar kring klassificering. Dels inom bibliotek och informationsvetenskap som inte har en särskilt välutvecklad teori kring genrer. Dels inom datalingvistik och datavetenskap där fokus mer ligger på det experimentella.
 
Genom sina forskningsstudier konstaterar Mikael Gunnarsson att det är en relativt osäker uppgift, såväl för ett mänskligt intellekt som för ett program, att fastställa till vilken genre ett dokument ska tillhöra. Han konstaterar vidare att genreklassifikation är ett förhållandevis nytt och outforskat forskningsområde. För framtida forskningsstudier föreslår Mikael Gunnarsson att undersöka vilka effekter en större insikt och användande av genreindelningar skulle få i informationssökningssammanhang.

Disputation

Avhandling: ”Classification along Genre Dimensions: Exploring a Multidisciplinary Problem” av Mikael Gunnarsson
Tid: Fredag 29 april 2011 kl. 13:00
Plats: Högskolan i Borås, sal M506

Spikning, Mikael Gunnarsson

 

Mikael Gunnarsson

Funktionen för kommunikation