Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2011-04-20 14:00

Ny prorektor utsedd


Nu är högskolans nästa prorektor utsedd. Den 1 augusti börjar Martin Hellström sin nya tjänst på Högskolan i Borås. – Styrelsen gick på nuvarande prorektor Björn Brorströms förslag och utsåg enhälligt Martin Hellström till ny prorektor, säger Karin Cardell, högskoledirektör.

Terminens andra styrelsemöte gick av stapeln på Campus Varberg den 14-15 april. Förutom att Martin Hellström utsågs till högskolans nya prorektor diskuterade styrelsen bland annat behovet av en internationaliseringspolicy och revideringen av högskolans Mål och strategier för perioden 2011-2013.

Läs mer om högskolans nya prorektor Martin Hellström.

Samlat internationaliseringsarbete
Hur ska man jobba med internationalisering på högskolan? Eftersom i stort sett alla delar av organisationen har arbetat med internationalisering var styrelsen överens om att en samlad policy behövs. Förslaget till policy klubbades igenom utan ändringar och innebär bland annat att ”internationell erfarenhet och kompetens ska premieras och internationella forskningssamarbeten prioriteras”.

Nya Mål och strategier
På mötet diskuterades även högskolans Mål och strategier för tidsperioden 2011-2013, som Björn Brorström bett styrelsen att se över. 2010 har varit ett framgångsrikt år för Högskolan i Borås, med bland annat forskarrättigheter inom tre profilområden. Dessutom har regeringen under året genomfört ett antal reformer inom högre utbildning, vilket förändrar verkligheten för landets universitet och högskolor. Mot den bakgrunden diskuterade styrelsen Högskolan i Borås nuvarande Mål och strategier och avsikten är att man ska ta ställning till ett reviderat innehåll i juni 2011.

Internationaliseringspolicyn kommer att finnas tillgänglig på webben inom kort.

Text: Ida Borenstein
Foto: Johanna Avadahl