Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-08-09 11:20

Reservplacerad?


Måndagen den 8 augusti skickades antagningsbesked två ut till sökande till höstterminen 2011. De som inte blivit antagna placeras som reserv till den sökta utbildningen.

När en antagen tackar nej till sin plats erbjuds reserver den lediga platsen. Reserver antas enligt reservlistan.

Reservantagningen påbörjas efter den 24 augusti. Höstterminen börjar den 29 augusti och reservantagningen kan pågå ca två veckor in på terminen.

Information om registrering, terminstart med mer skickas ut till alla som blir antagna.

Mer information:

Text: Elin Ahlgren