Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-12-08 09:00

Grön idé från Högskolan i Borås


En biprodukt av en så kallad ”grön” energiteknik blir att havsvatten förvandlas till dricksvatten. En sådan anläggning skulle alltså kunna tjäna två syften. Det menar Petter Terenius, universitetsadjunkt på Institutionen Handels- och IT-högskolan, i en artikel på nyhets- och debattsajten Newsmill.

– Jag studerade oceanografi, havskunskap, och läste om en teknik som hette OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Det är i princip bergvärme, men istället för att utnyttja temperaturskillnader i marken så gör man det i havsvatten.

Den största OTEC-anläggningen i världen finns på Hawaii, men till och med den är bara en testanläggning. Tekniken skulle kunna vara inkomstbringande, men har samma problem som många andra så kallade ”gröna” tekniker: för att få fram en stor anläggning som verkligen fungerar måste det till stora summor pengar. Få vill satsa i den skalan. Något Petter Terenius ser som märkligt.

Petter Terenius– Om man, som jag, har pluggat väldigt olika typer av kurser så får man olika infallsvinklar i diverse ämnen. Förra hösten fick jag en tanke: varför inte kombinera det här med bistånd?

En sjö dricksvatten per dygn

En bieffekt av att man kör havsvatten genom turbiner är nämligen att det kondenseras, alltså avsaltas. Plötsligt har man sötvatten, dricksvatten, motsvarande en mindre sjö – varje dygn. 

– Det finns vissa länder som ligger nära ekvatorn där den här tekniken skulle fungera ypperligt, till exempel runt Afrikas horn där det just nu är svält och tio miljoner människor på flykt.

Petter Terenius är den förste som uppmärksammar hur vattenförsörjningen i torrdrabbade områden skulle kunna hjälpas av OTEC-anläggningar. Nästa projekt är att söka sponsorer till byggnationen. Petter Terenius själv är säker:

– Det finns bara vinster med detta.

Text & bild: Jonas Slättung