Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-02-10 08:00

Aktuell litteratur om konsumtion


Professor Karin M. Ekström vid Institutionen för data- och affärsvetenskap är nu aktuell som redaktör för två böcker om konsumtion och konsumentbeteenden. En av böckerna presenteras som den första nordiska konsumentbeteendeläroboken, och i den är även andra forskare från institutionen involverade som författare.

I höstas gavs läroboken ”Consumer Behaviour - A Nordic Perspective” ut av Studentlitteratur. Bokens syfte är att beskriva och förklara konsumentbeteende, med fokus på konsumentbeteendet i Norden. Bakom boken står forskare med olika inriktningar, från samtliga länder i Norden.

Konsumtionsbubblan

Karin M. Ekström är också, tillsammans med Kay Glans, redaktör för boken ”Beyond the consumption bubble” som nyligen publicerades av Routledge.

Boken är tänkt att berika och skärpa den allmänna debatten om dagens samhälle och konsumtion. Forskning om konsumtion kan belysa ett flertal grundläggande frågor, och i boken behandlas bland annat ekonomiska och miljömässiga aspekter. Bakom boken står en rad internationellt ledande forskare inom olika discipliner på konsumtionsområdet, bland annat antropologi, fysik, historia, marknadsföring, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson