Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-01-05 10:26

480 000 till forskning om textila cellväxtunderlag


Institutionen Ingenjörshögskolan har fått ett forskningsbidrag på 480 000 kr från Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning för ett projekt om nya textila cellväxtunderlag och bioabsorberande kompositer från cellulosafibrer och PLA för benvävnadsframställning.

I projektet ska nya textila material utvecklas, vilka kan användas som cellväxtunderlag i medicinska implantat för ersättning av skadad benvävnad. Projektet leds av professor Mikael Skrifvars och Sung-Woo Cho, postdoktor.

Projektets engelska benämning: Novel Textile Scaffolds and Bioresorbable Composite of Cellulosic Fibres and PLA for Bone Tissue Engineering

Bo Rydins stiftelse har som ändamål att främja naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, i första hand med inriktning mot skogsbruk och skogsindustri med tillhörande vidareförädling, hygienprodukter, förpackningar, processteknik, energiteknik och miljöteknik.

Text: Solveig Klug