Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-01-31 08:00

Borås fyra i ranking av ekonomiutbildningar


Martin Grahn, Martin Troedsson, Mattias Högfeldt och Patrik Andreasson är studenterna bakom sajten ekonomistudenten.se – en sida som är till för att hjälpa blivande och nuvarande ekonomistudenter runtom i landet. För att underlätta valet av lärosäte har de nu gjort en ranking av Sveriges alla ekonomiutbildningar. Högskolan i Borås hamnar på en delad fjärde plats i undersökningen.

Ranking av ekonomiutbildningar
Martin Grahn, Martin Troedsson, Mattias Högfeldt och Patrik Andreasson.

– Anledningen till att vi gjorde det här var att vi ville hjälpa ekonomistudenter och göra det lättare att välja utbildning. Vi har gjort en sammanställning av redan befintlig fakta som finns att ta del av genom fackförbundet Civilekonomerna och Högskoleverket, säger Patrik Andreasson som läser ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Förutom den statistik som gått att inhämta har Patrik, Mattias, Martin och Martin även gjort en egen undersökning där de frågat företag vilka utbildningar de helst anställer från. Patrik Andreasson är noga med att poängtera att rankingen är till för studenterna i första hand och att det inte handlar om någon feedback för lärosätena.

– Vi har planer på att göra en ny ranking varje år och hoppas i framtiden kunna ha mer kontakt med lärosätena så att de kan tillhandahålla information om sina ekonomiutbildningar. Det är kul att se relativt nya högskolor som Borås och Jönköping som verkligen aktivt vill förbättra sin utbildningskvalitet, säger Patrik Andreasson.

Hoppas på förbättrad kvalitet

I längden hoppas Patrik Andreasson att det är just förbättrad kvalitet på ekonomiutbildningarna han och hans kompanjoner kan hjälpa till med. Rolf Appelkvist, prefekt vid Institutionen för data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås är nöjd över resultatet.

– Vi är mycket glada över det erkännande vi fått i och med den delade fjärde platsen. Det innebär att vi tillhör de nio bästa ekonomutbildningarna i landet, säger Rolf Appelkvist.

25 lärosäten är med i undersökningen och Högskolan i Borås delar fjärde platsen tillsammans med Umeå, Halmstad, Örebro. På första plats kommer Handelshögskolan i Stockholm.

Se hela rankingen ekonomistudenten.se.

Text: Ida Borenstein

Foto: Privat