Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-06-03 08:00

Nya forsknings- och utvecklingsprojekt vid FoU Sjuhärad Välfärd


Utvärderingar av nya organisationen Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, den s.k. TryggVE-modellen och stödet till anhöriga. Det är tre exempel på nystartade projekt vid FoU Sjuhärad Välfärd. Läs mer under rubriken FoU-projekt.

FoU Sjuhärad Välfärd har tre nya utvärderingsuppdrag;

  •  utvärdering av den nya organisationen Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
  •  utvärdering av den s.k. TryggVE-modellen samt 
  •  utvärdering av stödet till anhöriga


Läs mer om dessa projekt under rubriken FoU-projekt. Där finns även information om ytterligare ett nytt projekt "Sista socialisationen" som belyser flytten till äldreboendet.

Text: Marie Wikström