Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2011-05-18 08:00

Designat ljudspråk för textil design


Det började med smarta textilier och textilier som förändrades av ljud. Men efter ett tag lämnade Margareta Zetterblom det praktiska hantverket för det teoretiska när hon insåg att ljuddämpande textilier ansågs komplicerat av många textildesigners, trots stor efterfrågan. I sin avhandling ”Textile Sound Design” har hon nu skapat ett ”språk” som ska integrera ljudet i designprocessen

Textila ljudabsorbenter blir allt hetare på marknaden. Tidigare har offentliga miljöer dominerats av sterilitet genom glas och betong, men nu går inredningstrenderna mot det mer ombonade där textilier får större utrymme - många gånger som ljudabsorbenter. Margareta Zetterblom vill dock inte kalla textilier för ljudabsorbenter, istället pratar hon om textila ljudpåverkande material.
– Alla textilier påverkar ljud på något sätt, och dessutom har inredningstrenderna startat en efterfrågan efter estetiskt tilltalande textilier för offentlig miljö.

Öppnar nya dörrar för textildesign

Genom att prata med olika textildesigners har hon upptäckt att de tycker ljud och akustik är tekniskt svårt. Hon ville hitta ett sätt som skulle förenkla och integrera ljudet i designprocessen, och därmed öppna upp nya dörrar för spännande lösningar.
– När ljud beskrivs handlar det oftast om vart ljuder kommer ifrån. Det kan handla om slammer från köket i en restaurang eller sorl i ett personalrum. Jag har gjort ett första försök att beskriva textiliernas ljuduttryck genom ett antal koncept som snarare ska beskriva hur textilien förändrar ett ljud, än vad ljudet kommer ifrån.

Diagram zetterblom ljudmatris

Exempel på hur Margareta Zetterblom förklarar ljud på ett nytt sätt. Till vänster hur "a releasing fabric" påverkar tonläget hos ett ljud som hörs som ett klangfullt/blandat ljudmaterial. I matrisen till höger kan man se hur "a releasing fabric" påverkar formen hos ljud som hörs under en kort tid. 

Margareta Zetterblom har också tittat på hur olika textilier påverkar olika ljud och skapat matriser och figurer som ska användas av textildesigners som ett komplement till en muntlig beskrivning.

– För en textildesigner är det värdefullt att kunna de här bitarna. Det blir mer vanligt att ljudpåverkande textilier blir en del av en inredning och då är det viktigt att ljudtänket finns med som en del i designprocessen. Metoden och språket som jag har skapat ska hjälpa dem att ställa de rätta frågorna och minska avståndet och rädslan för att arbeta med ljudpåverkande textilier.

Margareta Zetterblom disputerar den 24 maj med avhandlingen ”Textile Sound Design”.

Tid: kl. 13:00
Plats: Galleriet, vån 2, Textilhögskolan

För mer information: Margareta Zetterblom, tfn: 033-435 4858, mobil: 0702-625400

Text: Therese Rosenblad
Foto: Erik Wasselius