Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2011-03-03 07:00

1,5 miljoner till forskningsprojekt med Tetra Pak


KK-stiftelsen beviljar närmare 1,5 miljoner kronor till ett datormodelleringsprojekt för skräddarsydda material med önskade barriäregenskaper där man ska studera genomströmningsegenskaperna hos plaster. Projektet genomförs tillsammans med Tetra Pak som går in med ytterligare 1,5 miljoner kronor.

Anders Börjesson.Forskningsprojektet går ut på att testa, utveckla och tillämpa metoder för datormodellering för att kunna identifiera plastmaterial med önskade genomströmningsegenskaper.

– Vi kommer att titta på vattengenomströmning genom plastmaterial på molekylär nivå. Detta kan vara av intresse för många olika tillämpningar, både för Tetra Paks mjölkpaket eller andra förpackningar. En annan möjlig intressant tillämpning kan vara att separation av gaser där en textil väv beläggs med en plast som har en bestämd egenskap. Då skulle de kunna användas som gasbehållare. Eller så skulle det gå att göra så att plasten släpper igenom vissa gaser men inte andra, då skulle man kunna rena gaser med dem, förklarar Anders Börjesson, forskare på Institutionen Ingenjörshögskolan som är glad att Tetra Pak valt att satsa på projektet.

– Forskargruppen inom datormodellering på Högskolan i Borås har kompetensen att titta på vattengenomströmningen i plastmaterial och TetraPak har kompetensen att se hur vatten förflyttar sig i plasten. Tillsammans kan vi få en klar bild av hur genomströmningen fungerar, säger Anders Börjesson.

Ser samarbetsmöjligheter inom andra områden

Ytterligare ett mål med projektet är att på sikt finna andra partners för framtida samarbete, t.ex. inom textilindustrin, där Anders Börjesson ser möjligheter till samarbete inom en inte alltför avlägsen tid. Men han ser även att läkemedelsindustrin på sikt borde finna intresse i de metoder man använder för datormodellering, t.ex. genom att man studerar hur molekyler transporteras genom cellmembran.

Projektet tillsammans med Tetra Pak löper över 1,5 år.

Fotnot:

Datormodelleringsgruppen på Institutionen Ingenjörshögskolan utvecklar och använder datorprogram för att studera vetenskapliga och tekniska problem. Dessa varierar från beräkningar av miljökemi på molekylnivå till storskaliga studier av teknisk relevanta material t.ex. polymernanokompositer. Datormodellering används som komplement till experimentell forskning.

I projektet som genomförs tillsammans med Tetra Pak kommer man att använda en kombination av de två modelleringsmetoderna Monte Carlo och molekyldynamik.

Text: Solveig Klug