Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-03-14 10:32

1,7 miljoner från Allmänna Arvsfonden till PYC-projektet


FoU Sjuhärad Välfärd i Borås driver tillsammans med FoU i Väst samt Regionförbundet Uppsala län ett projekt som stöttar föräldrar med särskilda svårigheter. Allmänna Arvsfonden har till detta projekt, Parenting Young Children (PYC), beviljat 1,7 miljoner kronor.

Projektet innebär att översätta, bearbeta, anpassa, pröva och utveckla föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children. PYC är ett föräldrautbildnings- och stödprogram som i första hand är utvecklat för föräldrar med intellektuella och psykiatriska funktionshinder och som har yngre barn (0-6 år). Projektet är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner samt  Habiliteringen och Mödra/barnhälsovården i Södra Älvsborg. 

Metoden, som bygger på drygt 20 års forskning, är utarbetad i Australien och utvärderingar där har visat på mycket goda resultat i utvecklingen av föräldraförmågan. Ingen liknande metod finns i Sverige. Projektet är nyskapande, av nationellt intresse och förväntas bidra med en stor nytta för såväl barn och föräldrar som för yrkesverksamma.

Projektet berör två områden som prioriterats av Arvsfonden; dels insatser för att förhindra att barn far illa, dels stöd till personer med funktionshinder. Projektet är nationellt, vilket innebär att det finns ett nätverk med säte i Sjuhäradsområdet,  ett annat i Göteborg och det tredje i Uppsala. Dessutom deltar Bräcke Diakoni, FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Rädda Barnen. Projektet är treårigt.

Du kan läsa mer om Parenting Young Children här.

Text: Elisabeth Eliason