Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-03-07 11:00

Hög tid att nominera till Samverkanspriset!


Högskolan i Borås Samverkanspris är priset som premierar professionsnära samarbete, helt i linje med vår devis. Nu är det hög tid att nominera kandidater till årets pris. Senast den 8 mars ska din nominering vara inne.

Högskolan i Borås årliga Samverkanspris är indelat i tre delar. En del tillägnas externa aktörer i Sjuhärad som samarbetar med högskolan på ett utmärkande sätt, den andra delen till anställda vid Högskolan i Borås. En tredje del av priset riktar sig till studenter för genomförande av redan påbörjade projekt, idéer eller aktiviteter som stärker Högskolans i Borås roll som professionslärosäte och dessutom stärker studenternas anställningsbarhet.

Studenter eller grupper av studenter får ansöka om, eller nomineras till priset. 
Personal och extern person (alternativt grupp/arbetslag) nomineras till priset.

Vet du någon eller några som förtjänar 2010 års Samverkanspris? Senast tisdag den 8 mars vill vi ha in nomineringarna eller ansökningarna till registrator@hb.se (eller om du vill skicka brev, till Högskolan i Borås, Registrator, 501 90 Borås) Märk ditt mail eller kuvert med dnr: 937-10-27.

Allt du behöver veta om priset och hur du nominerar hittar du Samverkansprisets sida. Där kan du även läsa om tidigare års vinnare.

Text: Ida Borenstein