Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2011-03-09 10:00

Ljusare på arbetsmarknaden


En nyligen gjord undersökning av DIK (fackförbundet för bl.a. bibliotekarier) visar att arbetsmarknaden för bibliotekarier har ljusnat. Sju av tio får arbete inom tre månader efter avslutad utbildning och nio av tio får ett kvalificerat jobb i linje med utbildningen.

Margareta Lundberg RodinDIK:s undersökning visar en positiv utveckling av bibliotekariernas arbetsmarknad. Arbetslösheten sjönk i slutet av 2010 till mellan två och fyra procent och allt fler får det arbete de har utbildats för.

– Prognoser är osäkra och spretar åt olika håll men trots detta vågar vi ändå säga att det ser ljust ut på arbetsmarknaden säger Margareta Lundberg Rodin, prefekt vid Bibliotekshögskolan.

Även Högskoleguidens prognos om den förväntade arbetsmarknaden visar att det behöver utbildas fler biblioteks- och informationsvetare.

Länk till DIK:s undersökning

Länk till Högskoleguiden: http://www.dn.se/Images/pdf/DN_20110308_Hogskoleguiden.pdf

 

Text: Carina Waldén, Foto: Anna Sigge