Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-11-25 07:00

3,6 miljoner till nytt forskningsprojekt kring etanolframställning


Nyligen fick Högskolan i Borås drygt 4,8 miljoner kronor från Energimyndigheten till ett stort forskningsprojekt kring etanolframställning. Nu är det dags igen. Det nya projektet handlar om att pröva en ny metod att förbättra etanolproduktion med hjälp av jäsning, sackarifiering och filtrering i en och samma process.

Forskargruppen, som leds av professor Mohammad Taherzadeh, ska bygga upp en processor i laboratorieskala och sedan ska man göra försök i olika förhållanden. Vinsten med den nya metoden, att man kan avskilja socker, jäsa och filtrera i en och samma process, är att man kan återanvända jästsvamparna, man får ut mera socker som kan gå tillbaka i processen och man vinner i slutändan ut mera etanol med högre kvalitet.

Tidigare studerade metoder som också brukas idag vid etanolframställning består av olika steg där man vid filtreringen förlorar mycket socker i onödan och där jästsvamparna bara går att använda en gång och sedan är förbrukade.

Projektet löper över 3,5 tre år. Projektstödet ligger inom ramen för Energimyndighetens program för etanolprocesser. Syftet med programmet är att bygga upp kunskap och kompetens inriktad mot cellulosabaserad etanoltillverkning med målet att utveckla teknik som kan kommersialiseras.

Processkonceptet som ska studeras kallas för Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering, SSFF.

Totalt har alltså Energimyndigheten beviljat Högskolan i Borås närmare 8,5 miljoner kronor till forskning kring etanolframställning inom kort tid.


 

Text: Solveig Klug