Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-11-08 09:00

Boråsföretag kollar Waste management i Nigeria


Waste Recovery, återvinningsprojektet med bland andra Högskolan i Borås som drivande kraft, rullar vidare. Nyligen reste en delegation från Borås till Nigeria.

Den här gången var också företrädare för näringsliv och företagande med på resan. Avsikten var att få en ny syn på utvecklingsländerna och deras potential som framtidsmarknader. En av dem som reste med var Fredrik Johansson, Business Developer FOV Fabrics AB.

 – Vi åkte med på den här resan för att undersöka om vårt koncept för textilbaserade biogasreaktorer kunde vara intressant för utvecklingsländerna och då i synnerhet Nigeria. Vår erfarenhet är att Nigeria definitivt kan vara en marknad för denna produkt såväl som andra produkter i vårt sortiment.

– Tillsammans med Ingenjörshögskolan kommer vi nu att intensifiera utvecklingsarbetet med produkten för att få den färdig. Under tiden håller vi dialogen öppen med några intressenter i Nigeria. Vår förhoppning är vi skall kunna leverera en första provorder någon gång under nästa år.

Text: Jonas Slättung