Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-11-25 09:35

Rekordstort intresse för ambulanssymposium


Intresset var rekordstort när ett forskningssymposium om ambulanssjukvård arrangerades i Göteborg. Några av åhörarna var kollegorna Susanne Moback, Mats Wass och Christina Unby från Norrköping. - Man kan lyssna av lite vad det är för forskningsprojekt på gång, och det speglar verkligen den här regionen, på gott och ont, säger Mats Wass.

- Vi har hittat lite idéer som vi kan börja använda hos oss, samtidigt som vi ser vad vi gör bra i förhållande till andra ställen i landet, säger SusanneMoback.

Arrangörer av symposiet var Västra Götalandsregionens Prehospitala Utvecklingscentrum ( VGR-PUC), ett centrum som koordineras av Kunskapscentrum PreHospen vid Högskolan i Borås. Rubrikerna för dagens föreläsningar var Vårdande förhållningssätt, Patienters erfarenheter, Tidig behandling, Tidig bedömning, Handledning, Utbildning och lärande samt Dokumentation och åhörarna visade stort intresse för alla ämnen. Symposiedeltagarna Susanne Moback, Mats Wass och Christina Unby berättar att de kom till symposiet för att få inspiration inom området och kompetensutveckla sig, och upplevde att dagen var givande.

- Det bästa var att föreläsarna bara fick hålla på en kvart, så de fick verkligen plocka ut det viktiga i sin forskning, säger Mats Wass.

När ni kommer tillbaka till arbetet på måndag morgon, vad tror ni då har fastnat från den här konferensen?

- Andreas Claessons föreläsning om drunkning gjorde starkt intryck på mig, säger Mats.

- För mig var Carita Gelangs föreläsning om samverkan med SOS viktig. Jag kan uppleva att vi ibland har lite problem med SOS hemma i östergötland, just i samarbetet, och det var intressant att lyssna på hennes synpunkter om samverkan på området, säger Susanne Moback.

Camilla Lundberg (mitten) och Karin Winge (till höger) blev årets pristagare av Prehospens uppsatspris. Här gratuleras de av Angela Bång, lektor och forskare vid Kunskapscentrum PreHospen, Högskolan i Borås.En av dagens höjdpunkter var när PreHospens uppsatspris delades ut av Eric Carlström, docent i offentlig förvaltning, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och Högskolan Väst, Trollhättan. Pristagare blev Camilla Lundberg (i mitten på bilden) och Karin Winge (till höger i bild), för magisteruppsatsen ”Patientens prehospitala upplevelse av bröstsmärta vid misstänkt hjärtinfarkt - Samband med fortsatt vård på sjukhus och klinisktutfall”. På bilden gratuleras de av Angela Bång, lektor och forskare vid Kunskapscentrum PreHospen, Högskolan i Borås.

- Camilla Lundberg och Karin Winge får priset eftersom deras uppsats präglas av ett nytänkande i prehospital vård. Den har ett starkt vårdvetenskapligt och prehospitalt fokus, samt är mycket väl skriven. Uppsatsen har en originell design, där nya och viktiga frågor ställs till ett befintligt insamlat material. Examensarbetet stimulerar till att tänka nytt och annorlunda inom svensk ambulanssjukvård och den har en potential att bidra till utveckling, sade Eric Carlström, som läste upp motiveringen.

Text och foto: Kristoffer Lidén