Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2011-10-27 16:15

4,8 miljoner till forskning om etanolframställning


Energimyndigheten beviljar 4,8 miljoner kronor till ett stort forskningsprojekt om etanolframställning med hjälp av en svamp. Därmed stärks den forskning som redan pågår på Högskolan i Borås inom detta område och utrymme för utveckling av projektet till nya intressanta områden finns för fyra år framåt.

Zygomyceter. Foto: Patrik Lennartsson.Det är svampsorten av stammen Zygomyceter, faktiskt en fullt ätbar svamp, som röner så stort intresse och har så intressanta egenskap som nu ska studeras ännu närmare. Sedan 1999 har forskargruppen inom resursåtervinning på Högskolan i Borås forskat kring svampen som kan användas för att producera bioetanol. Svampen fungerar utmärkt vid nedbrytningen av jordbruksavfall från spannmålsråvaror t.ex. halm.
Men det är inte bara etanolproduktion som är det intressanta i projektet. Den protein- och kitosanrika svampen gör att man även får fram spännande biprodukter som kan användas till djur- och fiskfoder och som superabsorberande material.

Projektet som nu stöttas av Energimyndigheten heter Zygomycet-baserat bioraffinaderi med etanolproduktion.
Projektet är ett samarbete mellan högskolan i Borås, Göteborgs Universitet, Lantmännen Energi samt Lantmännen Agroetanol. Större delen av forskningen kommer att genomföras på högskolan i Borås som har mycket avancerad utrustning. Man avser att stärka forskningsgruppen med ytterligare en forskarassistent och en doktorand. Studenter på den tvååriga mastersutbildningen inom resursåtervinning kommer också genom sina examensarbeten att knytas till projektet.

Läs mer om pågående projekt kring produktion av bioetanol, avfall till etanol och fiskfoder, samt superabsorbenter.

Text: Solveig Klug
Foto: Patrik Lennartsson