Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2011-10-13 09:00

Kan ny teknik öka friheten för demenssjuka och deras anhöriga?


Ett forskningsprojekt, finansierat av Alzheimerfonden, ska undersöka hur ny teknik kan skapa ökad frihet för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet, som genomförs av Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, fokuserar på Posifons mobila personlarm. – Vi är övertygade om att ny teknik kan revolutionera verksamheten inom vården och höja livskvaliteten för personer med demensdiagnos. Det säger Lars Ottoson, generalsekreterare för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden.

Posifon är ett bolag som erbjuder mobila trygghetslarm (personlarm) med internetbaserade larmtjänster. Nu blir Posifon föremål för en studie som i stor skala ska testa och utvärdera nyttoaspekterna vid användande av mobila trygghetslarm. Genom studien vill man också undersöka hur trygghetslarmet kan höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och hur det kan underlätta för omsorgspersonal och höja äldreomsorgens servicegrad mot aktiva äldre.

– Vår förhoppning är att tekniken ska underlätta för såväl användaren, anhöriga som för omsorgspersonalen. Att mer tid av omsorgen ska kunna ägnas åt vårdande uppgifter istället för att övervaka personerna. Vi tror också att användningen av larmen kommer att spara pengar för kommunerna då människor håller sig friska längre och vårdbehov kan senareläggas, säger Lars Ottoson.

– Projektet är nu igång. Vi har påbörjat rekryteringsarbetet av personer som ska ingå i studien, säger Lennart Magnusson, som är ansvarig forskare vid Högskolan i Borås.

I forskarteamet från Högskolan i Borås ingår även professor Lars Sandman, som är ansvarig för det etiska analysarbetet.

Larmenheten, som Posifon har utvecklat har användaren på sig som ett armbandsur eller runt halsen. Med en enkel knapptryckning kan man larma, ringa och prata med anhöriga eller vårdpersonal. Familj och vårdpersonal kan också enkelt lokalisera användaren via sina smartphones eller via datorn.

Text: Ida Borenstein