Huvudmeny

2012-10-04 16:00

Presentation från seminariet om boken "Ett utvalt hem för ett utvalt barn"


Den 27 september arrangerade FoU Sjuhärad Välfärd ett seminarium om familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken. En ny bok i ämnet presenterades och publiken fick möjlighet att lyssna och ställa frågor till författarna.

Ett trettiotal åhörare deltog i seminariet. Föreläsare var Bodil Rasmusson som är forskare och universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund och Margareta Regnér som är verksam som forskare och universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg. De presenterade sin nya bok ”Ett utvalt hem till ett utvalt barn” och bjöd in publiken till diskussion.

Deltagare vid seminariet lyssnar på föreläsningen

Det är den första boken som noga beskriver de två dominerande utredningsmodeller som används inom utredning och utbildning av familjehem i Sverige: Kälvesten och PRIDE.

Föreläsare: Margareta Regnér och Bodil Rasmusson

 

 

Från vänster i bild: Margareta Regmér och Bodil Rassmusson, författare till boken ”Ett utvalt hem till ett utvalt barn” och dagens föreläsare.

 

 

 


Författarna konstaterade att även om det finns en kunskapsgrund att vara stolt över på området så finns det också olika ambitionsnivå i olika kommuner. Det finns utrymme att skapa, förnya och vara kreativa och man kan alltid tillföra ny kunskap.
 

Nedan finns presentationen från seminariet tillgänglig att ladda ner:
Presentation – Seminarium: Ett utvalt hem för ett utvalt barn

Text: Anna Nilsson och Emma Ekstedt
Foto: Emma Ekstedt