Huvudmeny

2012-10-30 11:50

Uppföljning första halvåret 2012


Måluppfyllelse första halvåret gällande de direkta miljöaspekterna energi och tjänsteresor, se redovisning nedan.