Huvudmeny

2012-11-23 12:04

Högt söktryck till Högskolan i Borås


Söktrycket till utbildningar med start hösten 2012 vid Högskolan i Borås är bland det högsta i landet. Det fastslår Statistiska Centralbyrån i statistik för sökande och antagna till högskoleutbildning höstterminen 2012. – Det här är exceptionellt bra, konstaterar Martin Hellström, prorektor vid Högskolan i Borås, som är mycket stolt över resultatet.

Statistiska Centralbyrån har tittat på hur många behöriga förstahandsökande det går per antagen student. För Högskolan i Borås är siffran 1,5 och det är endast Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och Chalmers tekniska högskola som har ett högre söktryck. Lunds universitet delar placering med Högskolan i Borås.

Bild på studenter vid Högskolan i Borås.

- Detta är ett bevis för att vi är på rätt kurs helt enkelt. Vårt utbildningsutbud är attraktivt och lockar många sökande och det är glädjande att se, avslutar Martin Hellström.

Här kan du läsa hela rapporten.

Text: Jennifer Tydén
Foto: Jerker Andersson