Huvudmeny

2012-11-23 13:30

Malin Sundström deltar expertgrupp i EU


Malin Sundström, föreståndare för SIIR, kommer i vår att leda en expertgrupp som har i uppdrag att beskriva hur handelsbranschen i Europa kan bidra med innovativa produkter, tjänster, teknologier och nya sätt att köpa på.

Syftet med vårens arbete är att kunna ge förslag till EU om vilka nödvändiga åtgärder som krävs för att stimulera en ökad innovation inom handeln. 

I gruppen kommer det att sitta representanter från flera europeiska länder och Malin är den enda representanten från Sverige.