Huvudmeny

2012-11-05 11:00

Miljoner till forskare vid BHS!


När Vetenskapsrådet offentliggjorde bidragsbeslut för områdena utbildningsvetenskap och natur- och teknikvetenskap så jublades det på Bibliotekshögskolan! Drygt 16 mkr tilldelades följande forskare och projekt:


Inom området humaniora och samhällsvetenskap beviljades Anna Lundh och Mats Dolatkhah 4,5 mkr för projektet ”Läsning, tradition och förhandling (LÄST): Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969”.

Inom Vetenskapsrådets rambidrag för forskning kring digitaliseringens framväxt i samhället beviljades Lars Höglund (numera GU, tidigare BHS), Elena Maceviciute och Tom Wilson 12 mkr över fem år för forskning om ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället”.

Grattis!