Huvudmeny

2012-11-28 10:55

Textilåtervinning inleder ny seminarieserie


Hållbarhet är ett angeläget och omdiskuterat område för mode- och textilbranschen, med många olika aspekter. Nu startar forskningsprogrammet F:3 – Fashion, Function, Future, vid Högskolan i Borås, en seminarieserie som ska diskutera olika sätt att ta vara på textilt materialavfall och väcka tankar hos mode- och textilbranschen. Först ut är seminariet ”Textil återvinning” den 29 november i samarbete med Stena Recycling och den nationella modeinkubatorn.

Studier* visar att 145 000 ton textilier slängs i Sverige, Danmark och Finland varje år. Det är ungefär hälften av den mängd textilier som sätts på marknaden.

– Förutom att det saknas system som tar hand om det textila avfallet så behöver vi också jobba med attityden, hos konsumenterna, men också hos mode- och textilföretagen, säger Lisbeth Svengren Holm, professor i fashion management vid Textilhögskolan och ansvarig för F:3.

Seminarieserien är ett samarbete med den nationella modeinkubatorn och Lisbeth Svengren Holm tycker det är viktigt att tidigt väcka tankarna kring hållbarhet hos de unga modeföretagen.

– Vi behöver titta på hela livscykeln när det gäller textil och mode. Återvinningstänket måste finnas med redan i designprocessen men också i affärsplanen. Men det kräver ett nytänk på flera plan och är en stor utmaning, inte bara för unga företagare.

De tre seminarierna har nyckelorden: recycle (återvinna), reuse/redesign (återbruk) och rethink (tänka om).  Seminariet om Reuse arrangeras våren 2013 och seminariet om Rethink kommer att hållas hösten 2013 i Textilhögskolans nya lokaler på Textile and Fashion Center.  

Recycle - Textil återvinning, 29 november

Tid: kl. 8:30-16:30
Plats: Galleriet, plan 2, Textilhögskolan, Bryggaregatan 17, Borås

Seminariet hålls på engelska. Program och mer information: www.hb.se/f3/recycling

Fakta F:3 – Fashion, Function, Future

Forskningsprogrammet F:3 - Fashion Function Future är en mångvetenskaplig satsning för att utveckla ny kunskap om hållbart mode och design, om mode- och textilföretagens särskilda egenskaper och om konsumtion och mode. Mer information www.hb.se/f3

  *Från studien Förebygga textilavfall av Nordiska ministerrådets avfallsförebyggande grupp

Text: Therese Rosenblad