Huvudmeny

2012-12-18 15:46

Lars Hallnäs ny ledamot i Vetenskapsrådets konstnärliga kommitté


Vetenskapsrådets styrelse har utsett nya ledamöter och en ny ordförande till Kommittén för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (KFoU). En av ledamöterna är Lars Hallnäs, professor vid Textilhögskolan.

Bild på Lars Hallnäs.

Kommittén har bland annat i uppgift att behandla ansökningar om forskningsfinansiering.

– Det här är väldigt bra för Högskolan i Borås och ger oss en möjlighet att vara med och påverka hur den fortsatta konstnärliga forskningen utformas under kommande år, säger Lars Hallnäs och poängterar att hans ledamotsplats hänger ihop med att Högskolan i Borås fått rättigheter att bedriva konstnärlig forskning.

Ledamöter och ordförande byts var tredje år och ny ordförande i kommittén är professor Catharina Dyrssen, Chalmers Arkitektur.

Läs mer om den nya styrelsen för KFoU.

Text: Ida Borenstein
Foto: Henrik Bengtsson