Huvudmeny

2012-02-16 13:44

Inkludering en viktig framtidsfråga i pedagogisk verksamhet


- Inkludering är en politisk ickefråga i vårt land, men så är det inte ute på skolorna, säger Bengt Persson. 

Bengt_Persson_seminarie_inkludering_200pxBengt Persson, professor vid Institutionen för Pedagogik, gav på onsdagen en lägesrapport för projektet Teacher Education for Inclusion. Högskolan i Borås och Bengt Persson är Sveriges representant i projektet med deltagare från 26 länder. Projektet avslutas i månadsskiftet februari-mars. Institutionskollegor och externa gäster lyssnade och ställde frågor – vetenskapliga seminarier är ett sätt att hålla sig ajour med aktuell forskning.

Huvudfrågorna i presentationen rörde vilken typ av lärare som behövs för en inkluderande framtida skola och vilka de viktigaste kompetenserna för lärare som bedriver en inkluderande utbildning är.

Mer information om projektet på institutionens webbplats (engelska)

Du kan också läsa projektets senaste rapport.

Text och foto: Martin Karlsson