Huvudmeny

2012-03-16 08:00

Efter miljörevisionen – vad händer nu?


Hallå där Birgitta Påhlsson, samordnare för arbetet med hållbar utveckling på Högskolan i Borås. Den 21 och 22 februari skedde en miljörevision på högskolan då externa revisorer från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) kom hit för att se hur vi jobbar med hållbarhets- och miljöledningsarbete i verksamheten. Vad händer nu?

– En certifieringsrevision består alltid av två delar, först själva granskningen, därefter åtgärdande av de avvikelser som uppmärksammats vid granskningen. Nu är själva granskningsdelen genomförd och revisionen gick bra. Nu är vi inne i den andra delen som handlar om att vi ska åtgärda de mindre avvikelser som uppmärksammats.

När ska arbetet vara klart?

– Vi har satt en deadline för detta till 4 april. Efter påsk rapporterar jag in våra åtgärder till SP och sedan hoppas vi att det inte tar mer än max ett par veckor innan vi får ett formellt besked om vi blir certifierade eller inte.

Hur tror du det går för oss?

Vi känner oss lugna men man vet inte säkert. I mitten eller slutet av april är det troligt att vi får besked.

Text: Ida Borenstein
Foto: Erik Wasselius