Huvudmeny

2012-03-22 11:39

Grundläggande CSR-utbildning i seminarieform


Under utbildningen ges en introduktion till vad CSR innebär som begrepp och vilka drivkrafter som ligger bakom.

Vid utbildningstillfället kommer ett uppskattat föredrag av Bengt-Olof Hansson som har lång erfarenhet av CSR/ hållbarhets arbete inom SKF koncernen samt av Staples Miljö och Kvalitetschef Johanna Jigmo-Linde som berättar om hur Staples arbetar med CSR. Varje utbildning avslutas med en paneldebatt då du har möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.


Tid för utbildningen är den 3 maj kl 13.00 - 16.30.
Plats:
Sandgärdet, sal M401 ("parlamentet"), Högskolan i Borås