Huvudmeny

2012-04-19 14:00

Handelns utvecklingsråd utlyser stipendier till handelsforskare


Under våren 2012 avsätter Handelns Utvecklingsråd en del av de cirka 20 miljoner kronor som varje år går till vetenskaplig handelsforskning till ett flertal stipendier för forskarstuderande – doktorandstipendium – och doktorer i början av sin forskarbana – post doc. stipendium – som vill forska inom områden som är av intresse för handeln. Läs mer på: www.hur.nu