Huvudmeny

2012-04-27 13:20

Vårgårdamässan, 21-22 april


Vartannat år arrangeras Vårgårdamässan i Tångahallen, Tånga Hed i Vårgårda. I år var det dags och Institutionen för Pedagogik representerades av studentambassadörer från förskole- och grundskollärarprogrammet, studievägledare, forskare samt CAV - Centrum för Arbetsliv och Vetenskap. Syftet var att nätverka och visa upp verksamheten för företag och allmänheten i närregionen.

Stämningen var positiv och många var nyfikna på aktiviteten i montern. Det skapades tillfällen för samtal om högskolestudier, lärarutbildning, skolutveckling och framtida samarbeten med företag och organisationer.

Sofie Larsson, studentkoordinator och projektledare för högskolans närvaro på mässan, berättar.

- Genom att vara aktiva och visa upp oss för våra presumtiva studenter, för företag, organisationer och andra intressenter, skapas naturliga möten. Möten som troligtvis inte hade skett om aktiviteterna istället skett på högskolan eller i mötesrum där agendan redan är satt.

I montern fanns bord och stolar för samtal - men också något som drog uppmärksamhet till sig från (främst) de yngre.

- Vi hade lånat en aktivitet från Navet i Borås som var mycket uppskattad. En modul bestående av små borrar och slipmaskiner där barn och vuxna med barnasinnet kvar skapade olika saker. En liten tjej som stått och borrat och slipat ett tag sade när hon gick att "smörkniven ska min mormor få i morgon”. Så högskolans monter och mässan som helhet var nog ett samtalsämne vid söndagsmiddagen hos många i Vårgårda.

Text och bild: Martin Karlsson