Huvudmeny

2012-05-10 07:00

250 000 från Vinnova till satsningar i Brasilien


Vinnova tilldelar projektet ”Brasilien - Sverige Waste Recovery 2012” 250 000 kronor för särskilda insatser 2012 för globala samarbeten.

Redan förra året finansierade Vinnova insatser inom Waste Recovery i Brasilien. Samarbetet går nu in nästa fas med målet att leda till konkreta projekt t.ex. erbjuda internationella utbildningar kring hållbar avfallshantering till teknisk personal i städerna Blumenau, Fortaleza och Macaé. Man vill också arbeta för att knyta svenska företag till brasilianska företag och kommuner och skapa Waste Recovery-nätverk i Blumenau-regionen. Man siktar också in sig på att utveckla samarbetsprojekt i Natal, Blumenau och Recife.

Text: Solveig Klug