Huvudmeny

2012-05-30 10:30

Sociologiutbildning av hög kvalitet på Högskolan i Borås


Kandidatutbildningen i sociologi vid Högskolan i Borås håller enligt Högskoleverket (HSV) hög kvalitet. När verket idag, onsdag, presenterar utvärderingar av landets utbildningar i bland annat sociologi håller två mycket hög kvalitet och tio hög kvalitet. Sex utbildningar i landet har samtidigt fått betyget bristande kvalitet. Sedan tidigare har Institutionen för pedagogiks utbildningar i arbetsvetenskap och psykologi placerat sig i topp i utvärderingarna.

– Att sociologiutbildningen får betyget hög kvalitet är ännu ett kvitto på ett det goda arbete som bedrivs på institutionen med att modernisera, kvalitetssäkra och göra ännu mer yrkesrelevanta utbildningar, säger Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik. Hög kvalitet på utbildningarna i arbetsvetenskap och sociologi och mycket hög kvalitet på utbildningen i psykologi är väldigt positiva besked för högskolan och institutionen.

Högskolverket utvärderar under perioden 2011 – 2014 kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.