Huvudmeny

2012-06-13 15:55

Hög kvalitet på högskolans utbildningar i informatik


Kandidat- och magisterutbildningen i informatik vid Högskolan i Borås håller enligt Högskoleverkets utvärdering hög kvalitet. – Det är bara att gratulera alla lärare som varit inblandade i dessa utbildningar och som med det bidragit till det goda resultatet, säger Mikael Löfström, prefekt vid Institutionen Handels- och IT-högskolan.

Allt som allt finns 25 utbildningar i informatik vid femton lärosäten i landet. Tre utbildningar får mycket hög kvalitet, 20 utbildningar hög kvalitet och två utbildningar bristande kvalitet skriver Högskoleverket i sitt pressmeddelande onsdag 13 juni.

Högskolverket utvärderar under perioden 2011 – 2014 kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.

Läs mer på Högskoleverkets webbplats. 

Text: Ida Borenstein