Huvudmeny

2012-06-04 09:14

Simuleringslabb för prehospital utbildning högintressant för Borås


Två forskare och lärare vid Institutionen för vårdvetenskap och kunskapscentrum PreHospen, Christer Axelsson och Björn-Ove Suserud, besökte för några veckor sedan universitetet i Coventry för att diskutera utbildnings- och forskningssamarbeten. Bland annat fångade deras simuleringslabb för akut- och ambulansutbildningar de båda boråsforskarnas intresse.

– Vi har redan sedan tidigare ett samarbete med Coventry University, men det vi diskuterade nu var om och hur vi kan fördjupa samarbetet båda vad gäller lärar- och studentutbyte men även i gemensamma forskningsprojekt, berättade Björn-Ove Suserud, internationell koordinator vid institutionen och nyligen installerad professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås.

Professor Björn-Ove Suserud och Dr Tim Kilner diskuterade utbildnings- och forskningssamarbete i samband med Högskolan i Borås besök i Coventry.

 

 

 

 

 

 

 

Professor Björn-Ove Suserud, Högskolan i Borås, och Dr Tim Kilner, Coventry University, diskuterade tänkbara forsknings- och utbildningssamarbeten i samband med Högskolan i Borås besök. 

Christer Axelsson (bilden nedan), lektor och forskare inom det prehospitala området, var särskilt imponerad av Coventry Universitys anläggning för att träna studenter inom akut- och ambulanssjukvård på olika vårdsituationer

 

Christer Axelsson var imponerad av Coventry Universitys simuleringslabb som bland annat innehöll kabinen på en gammal ambulans.

– De hade ett simuleringslabb som var något av det bästa jag har sett, de hade både dockor att jobba med och dessutom fanns en fullutrustad ambulanskabin i labbet, ambulansen var en krockad bil de hade återanvänt i undervisningssyfte, berättade Axelsson som under det tre dagar långa studiebesöket i Coventry hann med – utöver visiten i labbet – att jobba en dag i ambulans tillsammans med Garry Ecclestone, Emergency Medical Practitioner vid ambulansen i Coventry.


Dessutom diskuterades tre konkreta projektidéer där Borås och Coventry kan vara intresserade av att samarbeta framledes.

– Det handlade bland annat om ett projekt kring HLR, Hjärt- lungräddning, ett om studenters syn på lärandet vid en utbildningsvårdsavdelning samt ett europeiskt - australiensiskt  samarbete rörande kartläggning av ambulanspersonalens  etiska profil, berättar Axelsson.

Text: Eva-Lotta Andersson

Bild: Christer Axelsson