Huvudmeny

2012-08-15 08:46

Docent från HIT i betygsnämnd


Docent Eva Gustafsson vid institutionen Handels- och IT-högskolan är utsedd att vara ledamot i betygsnämnden vid en disputation på Handelshögskolan i Göteborg.

Handelshögskolans fakultetsnämnd har utsett docent Eva Gustafsson att vara ledamot i betygsnämnden vid vid Anna Karin Olssons disputation för ekonomie doktorsexamen i företagsekonomi  vid vilken hon försvarar sin avhandling med titeln ”Members in Tourism Settings – their motivations, behaviours and roles”.

Datum, tid och plats
Fredagen den 14 september 2012, kl 10-12, i sal E 44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Fakultetsopponent
Professor Yvonne von Friedrichs, Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund

Betygsnämnd
Docent Mia Larson, Institutionen för Service Management, Lunds universitet
Docent Eva Gustafsson, Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås
Professor Sten Söderman, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Ordförande vid disputationen
Professor Lena Mossberg, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 

Text: Camilla Carlsson