Huvudmeny

2012-08-22 13:30

Innovation Sjuhärad - Avstämning


Sjuhärads kommunalförbund har under en begränsad tid valt att satsa på forskningsprojekt som bl.a. försöker lösa näringslivets behov och som säkerställer att uppnådda resultat kommer regionen till godo.

Målet med Innovation Sjuhärad är att inledningsvis arbeta med tre etablerade styrkeområden (textil & mode, handel & logistik samt energi och miljö) och till detta lyfta fram nya områden, som skapar tillväxt i Sjuhärad.