Huvudmeny

2012-08-21 08:00

Nominera din favoritlärare till pedagogiska priset 2012!


Den person som vid Högskolan i Borås är verksam eller ett lärarlag/forskarlag som kan komma ifråga för rubricerat pris skall ha gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildning. Nomineringsförslagen skall vara inkomna senast den 18 september.

Pedagogiskt pris 2012

Ge ditt förslag!

Priset utgörs av ett resestipendium om 20 000 kronor (enskild person) eller 40 000 kronor (lärar- eller forskarlag).

Kriterier

Den person som vid Högskolan i Borås är verksam eller ett lärarlag/forskarlag som kan komma ifråga för rubricerat pris skall ha gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildning till exempel genom att ha:

  • utvecklat nya former för undervisning och lärande
  • utarbetat nya läromedel
  • initierat och medverkat i samverkan med andra lärosäten och/eller professioner, nationellt eller internationellt, i utvecklingsarbete inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildning
  • bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt i utbildning och lärande av betydelse för högskolans verksamhet

eller på ett förtjänstfullt sätt handleder/handlett student[er]/doktorand[er] och exempelvis

  • ha öppnat dörrar till värdefulla arenor, nationellt eller internationellt
  • ha möjliggjort att utbildningen genomgåtts på anmärkningsvärt kort tid
  • ha fungerat som förebild utöver det vanliga

För att nomineras som pristagare bör personen eller lärarlaget/forskarlaget ha varit verksam vid Högskolan i Borås minst två läsår och undervisat/handlett minst 100 timmar per år.

Pristagare utses av kommitté bestående av rektor/prorektor, representant för Studentkåren i Borås och representant för Bibliotek & läranderesurser. Priset utdelas vid den akademiska högtiden den 19 oktober. Nomineringsförslagen skall vara registrator@hb.se till handa senast den 18 september. Ange Dnr: 473-12-27 i nomineringsförslaget.

Text: Svante Kristensson