Huvudmeny

2012-09-01 13:30

Frukostseminarium 20 september - Köpbeteenden


Sigmas Competence Center för Distanshandel i Borås anordnar i höst ett antal frukostseminarier. Ämnet är distanshandel ur tre perspektiv: framtidens köpbeteende, mobila lösningar och självbetjänad BI.

Höstens första seminarium är den 20 september:

Köpbeteenden med Malin Sundström
Tid: kl. 8:00 – 8:45, följt av frukost
Plats: Sigmas kontor på Österlånggatan 40 i Borås

Malin Sundström är ekonomie doktor och bedriver forskning om detaljhandel och kundens köpbeteende. Hon samverkar med handelsföretag i olika branscher och har under flera år haft ett särskilt fokus på distanshandelsföretag. Malin är föreståndare för Swedish Institute for Innovative Retailing – SIIR.

Kommande seminarier

11 oktober  - Mobilitet med Patrik Malmquist
1 november - Självbetjänad BI med Håkan Alsén

Mer information och anmälan