Huvudmeny

2012-09-20 14:02

Problem att nå databaser hemifrån?


Det förekommer en del störningar i åtkomsten till databaser hemifrån. Felsökning pågår och en förväntad lösning är troligen på plats senare under dagen.

De störningar som förekommer drabbar inte alla användare. Störningarna märks genom att sidan för inloggning inte visas och det därmed inte går att verifiera sig som en behörig användare. En lösning på problemet planeras införas senare under dagen. På campus kan databaserna nås som vanligt.

Text: Klaz Arvidson