Huvudmeny

2012-09-19 14:37

Särskilda medel till konstnärlig forskning


Anslaget till utbildning för Högskolan i Borås föreslås i budgetpropositionen öka. Dessutom tilldelas högskolan särskilda medel för konstnärlig forskning. – Detta är glädjande nyheter och ett bevis på den höga kvalitet som högskolans utbildning och forskning håller. Vi visar återigen att vi är ett attraktivt lärosäte som står starkt, säger rektor Björn Brorström.

Torsdagen 20 september presenterar regeringen 2013 års budgetproposition. Där föreslås Högskolan i Borås få ett anslag till utbildning på 430 miljoner kronor. Det innebär ett i stort sett oförändrat anslag jämfört med 2012 men en ökning jämfört med tidigare planeringsförutsättningar.  

De tillfälliga utbildningsplatserna motsvarar 15,3 miljoner kronor per år. Därutöver föreslås Högskolan i Borås få extra tilldelning för hög kvalitet på utbildning i psykologi och utökad högskoleingenjörsutbildning. Som tidigare aviserats får Högskolan i Borås även 50 nya sjuksköterskeplatser, vilka finansieras genom omfördelning.

Konstnärlig forskning

De tre lärosäten som har rättigheter att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå föreslås få extra medel för konstnärlig forskning. För Högskolan i Borås innebär det 1 miljon kronor.

– Det är ett ytterligare erkännande av vikten av konstnärlig forskning och av den höga kvalitet som högskolans konstnärliga forskning inom det textila området håller, säger Björn Brorström.

Sammantaget innebär budgetpropositionen att Högskolan i Borås under perioden fram till 2016 ytterligare stärker sin position.  

Läs mer

Rektors blogg 
Forskare i väst behöver också mera pengar – debattartikel i GT 19/9
50 nya sjuksköterskeplatser på Högskolan i Borås

Text: Ida Borenstein