Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-04-03 08:40

Boråsinstitut ska hjälpa företag ta reda på vad som säljer


Vad är det som får folk att köpa just de varor de köper? Malin Sundström forskar om konsumentbeteenden vid Högskolan i Borås och ansvarar nu för uppbyggandet av ett institut med labbverksamhet där forskare och företagare kan labba och forska tillsammans.

Institutet har namnet SIIR (Sveriges Institut för Innovativ Handel/Swedish Institute for Innovative Retailing) och är ett högskolegemensamt forskningsprogram vid Högskolan i Borås. Det är alltså inte knutet till någon speciell institution. Malin Sundström själv är eld och lågor över SIIR:

– Det ska bli en flexibel verkstad för forskning med ett labb där företagarna kan testa sådant som de har svårt att undersöka i sina butiker: till exempel vilken effekt en annorlunda belysning, doft eller planlösning har på kunderna, säger hon. Egentligen är det bäst att göra sådana undersökningar på plats i butikerna, men det är svårt och dyrt att bygga om butiker för att testa något. Där har vi en viktig funktion att fylla.

Institutet kommer också att ha små bås för tester av webbsidor, smaker eller annat som inte är så skrymmande. När det behövs respondenter räknar man med att kunna hitta dem både bland högskolans egna studenter och i samarbete med Borås Stad.

Fyra projekt är redan igång

Till att börja med kommer Malin Sundström att vara institutets föreståndare. Hon har redan nu dragit igång fyra projekt där forskare arbetar ihop med företag. Ett av projekten är till exempel en analys och beskrivning av hur Borås Borås AB lyckats höja attraktionskraften som shoppingdestination med hjälp av kulturella mervärden. Ett annat projektet undersöker hur man med hjälp av Facebook och sociala medier kan skapa uttryck och engagemang för ett köpcentrum som Knalleland.

Malin Sundström har varit involverad i igångsättandet av dessa projekt, men nu sköts de av fyra projektansvariga som får vetenskaplig handledning av en utvald docent på Högskolan i Borås.

Simonsland

Handelsinstitutet SIIR ska ligga i Simonsland, i lokaler som beräknas bli klara 2013. Det kommer inte att ha så många anställda, utan ska bemannas flexibelt för respektive projekt av de forskare som är mest intresserade och lämpade. Företagarna betalar för de tjänster de utnyttjar.

Text: Lena M Fredriksson och Ida Borenstein