Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-08-27 08:32

Ansök om uppsatsstipendium!


Länsförsäkringar Älvsborg kommer under tre år att finansiera stipendier till examensarbeten på avancerad nivå eller inom specialistutbildning vid Högskolan i Borås. Syftet med stipendiet är att stimulera utvecklingen inom respektive professionsområde. Den sammanlagda stipendiesumman är på 100 000 kronor per år och skall fördelas på fyra stipendier.

Studenter vid följande utbildningar kommer att vara föremål för nominering:
• Civilekonomprogrammet, Institutionen Handels- och IT-högskolan
• Distriktssjuksköterskeutbildningen, Institutionen för vårdvetenskap
• Ambulanssjuksköterskeutbildningen, Institutionen för vårdvetenskap
• Arbetsvetarprogrammet, Personalvetarprogrammet och Specialpedagogiskt
masterprogram, Institutionen för pedagogik

De uppsatser som kan bli aktuella för stipendiet skall uppfylla följande kriterier, som baseras på sakkunskap och vetenskaplighet. Uppsatsen/uppsatsförslaget skall:
• ha hög professionsrelevans och hög ämnesrelevans.
• visa på tydliga implikationer för professionens utövare.
• vara nydanande och stimulera till utveckling inom relevanta professionsområden.
• uppvisa en hög grad av vetenskaplig stringens.
• vara mycket språkligt och kommunikativt välfungerande.

Ansökan om att erhålla stipendiet skall vara Högskolan i Borås tillhanda senast fredagen den 31 augusti 2012. Din ansökan kan du antingen skicka in per post till: Högskolan i Borås, Allégatan 1, 50190 Borås eller så mailar du till registrator@hb.se.

Utifrån de inkomna ansökningarna sker nominering av kandidater (både individer eller fler som skriver tillsammans) vid respektive berörd institution. Varje institution kan nominera tre kandidater per kategori. Det vill säga att Institutionen för vårdvetenskap kan nominera totalt sex stycken och Institutionen Handels- och IT-högskolan samt Institutionen för pedagogik vardera tre.

En jury bestående av två representanter från Högskolan i Borås och två från Länsförsäkringar Älvsborg utser stipendiaterna utifrån de inkomna nomineringarna. Utdelning av stipendierna sker i samband med årets akademiska högtid den 19 oktober 2012.

Vid  eventuella frågor kontaktas Staffan Lööf på tel: 033-4354141
 

Text: Charlotte Simonsson


 

null