Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-08-21 12:12

Diplomering av kurser vid Högskolan i Borås


På initiativ av referensgruppen för hållbar utveckling, med rektor som ordförande, kommer kurser som integrerat hållbar utveckling på ett förtjänstfullt sätt att diplomeras från och med våren 2013.

Med start 2012-08-15 erbjuds en möjlighet att nominera kurser i högskolans kursutbud i en öppen nomineringsprocess. Referensgruppen för hållbar utveckling har tagit fram kriterier (se länk nedan) för bedömning av integrationen av hållbar utveckling och tar ställning till vilka av de nominerade kurserna som uppfyller kriterierna och därmed ska diplomeras. 

Referensgruppen gör en bedömning av de nominerade kurserna och fastställer vilka kurser som anses uppfylla kriterierna och därmed ska diplomeras. Vid vårens HU-dag i april tillkännages och presenteras de kurser som diplomerats. 

Möjligheten att nominera kurser återkommer under 2013 med avstämningsdatum 2013-05-31 respektive 2013-11-30.

Kriterier för hållbar utveckling