Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-08-22 10:00

Forskningsprojekt för återvinning av plaster får 6 miljoner


Mistra beviljar 6 miljoner kronor ur ”Closing the Loop-programmet” till ett forskningsprojekt kring återvinning av gröna plaster och plastavfall från industrin.

Forskningsprojektet är ett treårigt samarbetsprojekt mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (samordnare), Högskolan i Borås, Chalmers samt tre företag.

Av de beviljade medlen går cirka 2 miljoner kronor till forskning kring polymera material och biopolymerer på Högskolan i Borås.

Mistra Closing the Loop är ett nytt forskningsprogram med industriavfall i fokus och som syftar till att på ett hållbart sätt skapa värdefulla resurser av industriavfall.

Läs mer om:
- Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra

Text: Solveig Klug