Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-08-27 15:10

Reserv eller antagen?


Frågorna är många så här några dagar innan terminstart, oavsett om du är reserv till en utbildning eller om du har blivit antagen.

Är du reserv?

Står du som reserv till en utbildning så är det omöjligt att svara på hur stor chansen är att du blir antagen. Det beror på hur många av de antagna som tackar ja till sin plats och registrerar sig. Ju lägre reservnummer du har, desto högre chans att kunna bli antagen.

Om det blir en plats ledig kallas reserver strikt efter den reservlista som finns. Du får med andra ord inte en plats snabbare för att du är här på högskolan. Högskolan kallar reserver upp till två veckor in på terminen.

Har du frågor om din reservplats, kontakta den institution där den aktuella utbildningen ges.

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
Tfn: 033-435 40 00 (växel)
E-post: inst.bhs@hb.se

Institutionen Handels- och IT-högskolan
Tfn: 033-435 41 00 (studentexpedition), måndag-fredag 10:00 - 12:00
E-post: inst.hit@hb.se

Institutionen Ingenjörshögskolan
Tfn: 033-435 46 00
E-post: inst.ih@hb.se

Institutionen för pedagogik
Tfn: 033-435 40 00 (växel)
E-post: inst.ped@hb.se

Textilhögskolan
Tfn: 033-435 41 70 (administrationen), måndag-fredag kl. 10:00-12:00
E-post: ths@hb.se

Institutionen för vårdvetenskap
Tfn: 033-435 47 00, måndag-fredag 10:00-12:00
E-post: inst.vhb@hb.se

Allmänna antagningsfrågor besvaras av högskolans antagningsfunktion på telefon 033-435 40 30. Telefontid måndag-torsdag 10:00-12:00.

Är du antagen?

Du måste komma ihåg att registrera dig på din utbildning senast den 29 augusti. Du registrerar dig på registrera.hb.se. Blir du sent antagen så ska du följa de instruktioner du då får från din institution.

www.hb.se/nystudent så hittar du information som kan hjälpa dig den första tiden. Där hittar du bland annat checklista inför terminstart, schema, litteraturlistor och annat som du behöver veta om din utbildning och studielivet.

Text: Johanna Avadahl