Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-01-04 13:54

Antimobbningskurs på Högskolan i Borås


Skolverket drar 2012 igång en utbildning som ska förebygga mobbning i skolvärlden. I samarbete med 14 av landets högskolor ska Skolverkets fortbildning stödja förskolor och skolor som vill förbättra sitt praktiska arbete mot mobbning. Högskolan i Borås är ett av lärosätena som under hösten 2012 kommer att erbjuda utbildningen.

Kursen, som heter Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, är på 7,5 högskolepoäng och syftar bland annat till att visa på vilka mobbningsprogram som forskningen har visat fungerar. Istället för att rikta sig till enskilda individer, som lärare, erbjuds kursen förskolor och skolor. Det är förskolechefen eller rektorn som anmäler sin verksamhet för att få hjälp att nå ett förbättrat arbete i den praktiska verksamheten.

Förutom Högskolan i Borås deltar enligt planerna bland andra lärarhögskolorna i Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar, och Örebro.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets hemsida.

Text: Ida Borenstein