Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-01-20 08:00

Nya skrivare i studentmiljön på biblioteket


Två nya skrivare har installerats i J203 på biblioteket. Kön till dem heter BIB_J203_SAMSUNG och betjänar båda skrivarna.

Nya skrivare på BLR
Då de tidigare skrivarna har tjänat ut är förhoppningen att de nya skrivarna kommer att göra utskriftssituationen bättre i studentmiljön. 

Båda skrivarna betjänas av samma kö: BIB_J203_SAMSUNG. Det innebär att när du väljer att skriva ut via BIB_J203_SAMSUNG så väljs den skrivare som är ledig. Som standard är dubbelsidiga utskrifter påslaget. Det är ett led i arbetet med hållbar utveckling inom högskolan.

Vänligen behandla skrivarna med varsamhet så kommer de att hålla längre. Vid utskriftsproblem kontakta Datasupporten eller Informationspunkten i biblioteket.

Text och bild: Klaz Arvidson