Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-01-20 08:57

Utomeuropeiskt pluggande minskar med avgifter


Sedan utbildningen för studenter utanför EU upphörde att vara gratis och studentavgift infördes har antalet programstudenter från utlandet krympt från cirka 300 till 70, räknat från hösten 2010 till hösten 2011.

Av de 300 kom 250 studenter från länder utanför EU. Denna grupp har nu gått ned till 25. De är alltså bara en tiondel så många. Av dessa har också den nationella bakgrunden omfördelats från att förut ha varit mestadels pakistanier och indier till att nu vara mest kineser och iranier. Emma Bergstedt är internationell koordinator på Högskolan i Borås:

Internationella studenter på Högskolan i Borås.– Det positiva med utvecklingen är att utbildningen nu förhoppningsvis kommer att bli ännu bättre, eftersom studenterna nu betalar för den. Då konkurrerar utbildningen med annan likvärdig sådan och måste höja sin kvalitet. Det negativa är att vi nu tappar de studenter som inte har råd och att ha få internationella studenter är dåligt för studiemiljön, högskolan och Sverige i stort.

En annan positiv effekt av det minskade antalet studenter med utomeuropeisk bakgrund är att de studenter som börjar på högskolan blir mer synliga. Därigenom ges också högskolan möjlighet att hjälpa de enskilda studenterna till rätta i den svenska högskolevärlden.

Mer läsning om studieavgiften finns här.
 

Text: Jonas Slättung
Foto: Högskolan i Borås