Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-07-03 14:37

Kvinnor överlever hjärtstopp oftare än män – trots sämre förutsättningar


I en studie som publicerats i den ansedda facktidskriften Heart konstaterar Johan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås, att av de människor som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhuset, överlever kvinnor i högre grad än män.

– Tittar man på de faktorer som normalt sett brukar vara utslagsgivande, som ålder eller om det dröjer för länge innan de får behandling, slår det igenom att även könet är en stark faktor. Är inte det väldigt konstigt, frågar sig professor Johan Herlitz.

Vad som gör det hela ännu mer förvånande – och intressant – är att kvinnor i regel har sämre förutsättningar än män att klara av ett hjärtstopp. De är oftare äldre och ensamstående.

– Man har tidigare haft tankar om att hjärtinfarkten upptäcks långsammare hos kvinnor än hos män. Kvinnorna skulle ha lite mer diffusa symptom som inte presenterar sig på samma sätt. Vi har också sett att kvinnor som söker för bröstobehag på sjukhus inte läggs in på hjärtinfarktavdelningen lika ofta som män.

Östrogen kan vara nyckeln

Det är ännu oklart exakt varför kvinnor överlever i högre utsträckning än män, men det kan ha att göra med det kvinnliga könshormonet östrogen.

– Man har i och med detta funderat på att ge östrogen till patienter, i första hand män men även kvinnor, som drabbats av hjärtstopp. Om du har en patient, i 55-60-årsåldern som söker sjukhusvård för bröstsmärtor, så är 80 procent av dessa män. Kommer man däremot upp i åldrarna mot 70-80 år jämnas den skillnaden ut. Det har man tolkat som orsakat av det faktum att kvinnans östrogennivåer minskar när hon blir äldre, säger Johan Herlitz.

För mer information:
Johan Herlitz, Tfn: 033-435 43 80 eller 0734-612 002 E-post: johan.herlitz@hb.se


 

Text: Kristoffer Lidén
Texten är fri för publicering